Pagina wordt geladen, even geduld aub...

Snurken en slaapapneu

In de VS slapen 27% van alle koppels ouder dan 40 jaar gescheiden.
(National Sleep Foundation)

Dentale Slaapgeneeskunde

Dentale Slaapgeneeskunde is een specialiteit die zich focust op de behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoormissen, waaronder snurken en Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS), met behulp van specifeke orale (mond)apparaten.

Slaapapneu is een potentieel levensbedreigende aandoening, waarbij de ademhaling gedurende de nacht stilvalt. De spieren in de keel ontspannen, de tong kan terugvallen naar achter en aldus de luchtweg blokkeren, waardoor de zuurstoftoevoer naar de organen vermindert.

Bij deze personen is er niet alleen een luid snurken, maar tevens zal het stilvallen van de ademhaling een kort ontwaken (meestal onbewust) uitlokken. Dit kan honderden keren per nacht optreden waardoor men het gevoel heeft niet uitgerust te zijn. Bovenop het slaperige gevoel overdag kan slaapapneu tevens geheugenverlies, ochtend hoofdpijn, verlaagde libido, concentratiestoornisssen veroorzaken.

orthodontist Turnhout De Zutter
orthodontist Turnhout De Zutter

 

In ernstige gevallen en bij niet behandelen kan zelfs hypertensie, hartaanval, beroerte of een plotse dood gedurende de slaap een gevolg zijn.

Zowel mannen als vrouwen van iedere leeftijd en lichaamstype kunnen lijden aan slaapapneu. De aandoening verslechtert meestal met het ouder worden en bij gewichtstoename. De overgrote meerderheid van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen blijft niet gediagnosticeerd en onbehandeld. Onderzoek in de VS toonde aan dat ongeveer 50 à 70 miljoen Amerikanen lijden aan chronische slaapproblemen, waaronder slaapapneu, met als gevolg een dalende productiviteit en ongevallen op de werkplek. Bijna 1 op de 5 auto-ongevallen zijn geassocieerd met extreme slaperigheid overdag.